ทำอย่างไร ให้เด็กมีจิตอาสา ช่วยเหลือคนอื่น ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว

เด็ก

เรื่องของจิตอาสา หรือเรื่องของความมีน้ำใจ ถือเป็นเรื่องทีสำคัญมาก ที่ควรจะต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก ให้เด็กรู้จักการมีน้ำใจ และช่วยเหลือคนอื่น เพราะทุกวันนี้ เราจะเห็นหลายคน ที่ไม่ค่อยจะมีน้ำใจมากเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ก็ตาม ถ้าสามารถทำให้เด็ก เป็นคนมีน้ำใจได้ ตั้งแต่ตอนยังเป็นนักเรียน เมื่อเด็กโตขึ้น นิสัยเหล่านั้น มันก็จะกลายเป็นนิสัยที่ดี และติดตัวตลอดไป

ไม่ว่าจะไปที่ไหน ทำงานที่ไหน ก็จะทำให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของสังคม การปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ และเริ่มสอนกันตั้งแต่เด็ก และเป็นนักเรียนอยู่

คนที่จะสอนได้ดีที่สุดก็คือพ่อแม่ และครู ที่อยู่โรงเรียนนั่นเอง มีอะไรบ้างที่จะให้เด็กเหล่านี้เป็นคนที่มีน้ำใจ มีจิตอาสา จะต้องสอนหรือต้องแนะนำเด็กอย่างไร

-เป็นตัวอย่างที่ดี สิ่งที่จะทำให้เด็ก สามารถจำ และเอาไปปฏิบัติตามได้นั้น ก็คือการได้เห็นตัวอย่างนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ดี เมื่อเด็กได้เห็น ก็มักจะเอาไปทำตาม ถ้าครู หรือพ่อแม่ เป็นคนที่มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลืออยู่เสมอ และทำให้เด็กเห็นเป็นประจำ เด็กเหล่านั้น ก็จะเป็นคนที่มีน้ำใจ และชอบช่วยเหลือไปโดยอัตโนมัติ โดยที่ต้องมาสอนกันเพียง คำพูดอย่างเดียว และได้ผลมากกว่าการสอนเพียงคำพูดด้วย

-ปลูกฝังให้เด็ก มีหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังให้มีหน้าที่ที่บ้าน อย่างเช่น การช่วยเหลือพ่อแม่ หรือการช่วยครูที่โรงเรียน หรือเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ พยายามให้เด็ก ทำสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำ เมื่อเขาทำบ่อยๆ มันก็จะเป็นนิสัยที่ดี ที่ติดตัวไปตลอดนั่นเอง

-สอนให้คิดถึง ส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็น เรื่องอะไรก็ตาม ต้องสอนให้เด็ก คิดถึงผล ที่จะตามมาเสมอ อย่างเช่นการทิ้งขยะ เช่น หากทิ้งขยะ ลงแม่น้ำ จะเกิดผลเสียอย่างไร เวลาจะซื้อของ ในร้านค้า ร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ควรจะทำอย่างไร ให้เป็นผลดีต่อส่วนรวม และไม่เดือนร้อน คนที่อยู่ร่วมในสังคมด้วย

-ทำกิจกรรม เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้ผลมากที่สุด คือกการจัดกิจกรรม จิตอาสา ไม่ว่าจะเป็นการเอาของ ไปบริจาค ให้กับเด็กยากไร เด็กด้อยโอกาส โดยให้เด็ก เอาของที่ตัวเองไม่ได้ใช้แล้ว อย่างเช่นเสื้อผ้ามือสอง เอาไปบริจาค ให้กับสถานที่ที่ขาดแคลน หรือการเดินเก็บขยะในชุมชน ตามแม่น้ำ ลำคลองต่าง ๆ ที่เป็นของส่วนรวม

ยิ่งโรงเรียน จัดกิจกรรมลักษณะนี้บ่อยเท่าไหร่ เด็กก็จะยิ่งซึมซับมากขึ้นเท่านั้น และนานไป เด็กก็จะทำไปโดยอัตโนมัติ

ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งหลักๆ ที่คนเป็นพ่อแม่ หรือคนที่เป็นครู ควรจะปลูกฝัง ให้กับเด็กตั้งแต่วันนี้ จะเป็นสิ่งที่ดีมาก

เพราะเด็กจะจำและทำตาม เมื่ออายุยังน้อย แต่เมื่อโตขึ้น นิสัยต่าง ๆ ก็จะสอนกันได้ยากมากกว่าเดิม จะไปสอนตอนโตก็ไม้ทันเสียแล้ว

เหมือนที่เขาพูดกันเอาไว้ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก นั่นเอง การจะสอนให้เด็กเป็นคนอย่างไร ต้องเริ่มต้น ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก หรือตอนเป็นนักเรียนนี่แหละ จะได้ผลมากที่สุด