โซเชียลมีเดีย กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน

โซเชียลมีเดีย

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า เทคโนโลยีต่าง ๆ โซเชียลมีเดีย เข้ามามีผลมาก กับการทำงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพอะไรก็ตาม หรือแม้แต่นักเรียน และการเรียนการสอนในโรงเรียน ก็ต้องมีเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย เข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มากก็น้อย เมื่อมันมีสื่อต่าง ๆ เข้ามามีผลกับนักเรียนมากขึ้น มันจะดี หรือไม่ดีอย่างไร ผลการเรียนของนักรเรียน จะดีขึ้นหรือไม่

เมื่อโซเชียลมีเดีย มันมีผลดีหลายอย่างได้ มันก็มีผลเสียหลายอย่างเหมือนกัน โดยเฉพาะเด็กนักเรียน ที่กำลังอยู่ในวัยเรียน อยากรู้อยากลองสิ่งต่าง ๆ หากไม่รู้จักควบคุมตัวเอง โซเชียลมีเดีย มันก็เหมือนเป็นพิษเป็นภัย กับคนที่ใช้มัน หากไม่รู้จักเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือเอาไปใช้ในทางที่ผิด เราจะมาดูกันว่า เมื่อเอาโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เข้ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนด้วย มันจะมีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง

ข้อดี ของโซเชียลมีเดีย

-เพิ่มช่องทาง การหาข้อมูล แน่นอนว่าเมื่อมีอินเตอร์เน็ต เด็กนักเรียนก็สามารถหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนได้ง่ายมากขึ้นสะดวกกว่า การไปค้นข้อมูลในห้องสมุด และมีข้อมูลหลากหลายมากกว่า

-เข้าใจสังคมมากขึ้น เราสามารถสอนให้เด็ก รู้ประโยชน์ของการใช้โซเชียลมีเดีย ทั้งผลดีผลเสีย สามารถให้เด็กลองได้ ว่าจะทำอย่างไร กับโซเชียลมีเดีย ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุด

-เรียนนอกห้องเรียนได้ เมื่อมีอินตอร์เน็ตเข้ามา ครูก็สามารถแนะนำ ให้เด็กนักเรียน ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยแนะนำเว็บที่เกี่ยวกับ การเรียนการสอน ให้นักเรียนไปหาข้อมูล หรือไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ซึ่งมันจะทำให้เด็กเรียนได้ดีกว่าเดิม อาจจะดีกว่า การไปเรียนพิเศษด้วยซ้ำ เพราะทุกอย่าง มีให้ดูหมดในอินเตอร์เน็ต

ข้อเสีย ของโซเชียลมีเดีย

-เด็กไม่สามารถ คุมตัวเองได้ เมื่อให้เด็ก ใช้โซเชียลมีเดีย เด็กบางคน อาจจะไม่สามารถแยกแยะ เวลาเรียน กับเวลาเล่นได้ ซึ่งก็ต้องมีเด็ก ที่ไม่สนใจอยากจะเอาข้อมูล เกี่ยวกับการเรียน แต่จะไปเล่นเพื่อ ความสนุกอย่างเดียว ซึ่งมันอาจจะหนักกว่า การที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต

-ข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้อง เมื่อให้เด็กไปค้นห้าข้อมูล ในอินเตอร์เน็ต เด็กบางคน ก็ไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่า ข้อมูลต่าง ๆ ที่เจอนั้น มันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมากแค่ไหน เรื่องนี้ คนที่เป็นครูผู้สอนจึงต้องแนะนำให้เด็กเข้าใจ ไม่เช่นนั้น มันอาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับเด็กได้

-เด็กไม่สนใจการอ่าน เมื่อมีอินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดียต่าง ๆ เข้ามา เด็กก็ไม่อยากจะอ่าน หรือไม่สนใจในการอ่านหนังสือ จากกระดาษแล้ว ทำให้ทักษะในการอ่าน และการเขียนของเด็ก ลดน้อยลงมากกว่าเดิม เพราะจะไปเน้นการพิมพ์อย่างเดียว และการอ่าน ก็จะเน้นอ่านในอินเตอร์เน็ตอย่างเดียว ทำให้หนังสือเรียนถูกมองข้าม ไม่ใครสนใจอยากจะอ่าน และอาจจะมีผลกระทบ กับผลการเรียนของเด็กด้วย

เรียกได้ว่า มันก็มีทั้งข้อดี และข้อเสีย พอๆกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คนที่เป็นครูสอน จะต้องหาวิธี ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ถ้าสามารถแก้ได้ การเอาเทคโนโลยี สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามา มันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก และเด็กก็จะมีผลการเรียน ที่ดีกว่าเดิมด้วย